Stages in Sint-Bavo

Wij werken samen met verschillende scholen: Villers, Familiehulp, Sint Ursula, Vokans, Karel De Grote-Hogeschool, Sint-Norbetusinstituut voor Verpleegkunde… Op deze manier krijgen studenten de kans om in de praktijk kennis te maken met hun toekomstig werkveld.

Wij proberen leerlingen en studenten, in overleg met de school, zoveel mogelijk te betrekken in de dagelijkse werking en leermomenten te creëren. Door jullie extra helpende handen, komt er tijd vrij om de bewoners extra aandacht te bieden, wat beide partijen als positief ervaren.

Stage lopen is mogelijk na contact met Ida Verleyen, de woonzorgmanager. Indien het een school betreft die bij ons nog niet gekend is vragen we een eerste contact met de opleidingsverantwoordelijke.

e-mail ida.verleyen(at)gza.be