Het dagverzorgingscentrum

Wilt u overdag in een veilige omgeving een beroep kunnen doen op de nodige zorg of deelnemen aan onze activiteiten, dan vormt ons dagverzorgingscentrum De Bist een mogelijke oplossing. Ook mensen met beginnende dementie zijn welkom.

In het dagverzorgingscentrum kunt u genieten van deskundige zorg, ondersteuning en begeleiding. We trachten hierbij de zelfredzaamheid van de bezoeker te behouden en te verbeteren.

Voor meer informatie over het dagverzorgingscentrum, kunt u terecht bij coördinator Lisa Mertens.

e-mail: lisa.mertens(at)gza.be