Voor wie

Wanneer is een opname in het dagverzorgingscentrum zinvol?

  • Om de mantelzorger tijdelijk wat ademruimte te gunnen.
  • Om de mantelzorger bij te staan in het professioneel begeleiden van de zorgbehoevende.
  • Om zorgbehoevende ouderen uit hun sociaal isolement te halen.
  • Als tussenstap naar een verblijf in een woonzorgcentrum.