Indrukken

Wat is kortverblijf?

 Het centrum voor kortverblijf biedt personen die verzorging nodig hebben (ook ten gevolge van dementie) gedurende een korte en vooraf bepaalde periode een woongelegenheid met aangepaste zorg, ondersteuning en begeleiding. 

Zij kunnen gedurende maximaal 60 dagen onafgebroken van deze dienstverlening gebruikmaken. Er is een maximale verblijfsduur van 90 dagen per jaar.

Voor meer informatie over het wonen, het leven en de zorgverlening in Sint-Bavo kunt u terecht bij de sociale dienst.