Het woonzorgcentrum

Een warme thuis en zorg op maat, dat is wat we u en de 119 andere bewoners willen bieden. De medewerkers van Sint-Bavo volgen regelmatig bijscholing en staan borg voor kwaliteitsvolle zorgverlening, ondersteuning en begeleiding. Zij doen dit in 10 kleine homogene leefgroepen van 7 tot 15 bewoners en vanuit een warme en oprechte betrokkenheid. Daarbij staat ook een zinvolle tijdsbesteding centraal, afhankelijk van uw wensen en behoeften als bewoner.

Het woonzorgcentrum Sint-Bavo is een woon- en leefgemeenschap voor 65-plussers, met bijzondere aandacht voor de zorg voor personen met dementie. Wie bieden ook woongelegenheid voor personen met een lichamelijke zorgbehoefte. Afhankelijk van uw context wordt u in een leefgroep ingedeeld.

Voor personen met een fysische en/of psychische zorgnood is een keuze mogelijk tussen een leefvorm met aandacht voor extra privacy – een ruime zorgflat biedt u de mogelijkheid om alleen of als koppel comfortabel te wonen met de nodige omkadering – of voor groepswonen waar het samen leven en gezamenlijke activiteiten primeren.

Zo voorzien we voor mensen met dementie twee verschillende woonvormen. Bij het kleinschalig genormaliseerd wonen kunt u uw dagelijkse activiteiten zo veel mogelijk verderzetten. Wanneer dit niet meer kan, is er het groepswonen met kleine, homogene leefgroepen in een huiselijke, maar aangepaste omgeving.

Kwaliteitsvolle zorg voor personen met dementie omvat een totaalpakket van medische, verpleegkundige, paramedische en psychosociale begeleiding, zinvolle tijdsbesteding, steun voor uw omringende familieleden en vrienden en aandacht voor de kwaliteit van het wonen.

We integreren uw sociaal-familiale context en levenservaringen in een globale benadering. Op deze manier voelt u zich gesteund, veilig en geborgen en behoudt uw eigenwaarde. We maken hierbij gebruik van belevingsgerichte benaderingen zoals normalisatie, validation en reminiscentie, en zintuigervaringen zoals snoezelen en aromatherapie.

Voor meer informatie over het woonzorgcentrum kunt u terecht bij Nancy Claeys van de sociale dienst.

e-mail: nancy.claeys(at)gza.be